Privacy en voorwaarden

Privacyverklaring

Praktijk Pure Coaching, gevestigd aan de Kruisstraat 22 te Stramproy, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijkpurecoaching.nl
Kruisstraat 22, 6039 EK Stramproy
KVK nummer 69670102

Persoonsgegevens die ik verwerk:
*Voor- en achternaam
*Geboortedatum
*Adresgegevens
*E-mailadres
*Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
* informatie met betrekking tot jouw gezondheid
* informatie met betrekking tot het vruchtbaarheidstraject waarin jij je bevindt

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik deze persoonsgegevens:
* om jou diensten te kunnen verlenen
* om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
*om jouw betaling af te handelen
*Praktijk Pure Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij wettelijk hiertoe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Pure Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen. Zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Pure Coaching) tussenzit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
Praktijk Pure Coaching bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende gestelde bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:
*contactgegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Doel: vastleggen coachingsovereenkomst. Bewaartermijn: 2 jaar .
*Facturatiegegevens: naam, adres, woonplaats. Doel: facturatie. Bewaartermijn: 7 jaar op last van de belastingdienst.
*Gespreksverslag. Doel: procesvoortgang. Bewaartermijn: 2 jaar
*E-mails. Doel: communicatie met de cliënt. Bewaartermijn: voor de duur van het traject.
*Whatsappjes/sms-jes. Doel: communicatie met de cliënt. Bewaartermijn: voor de duur van het traject.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Pure Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou na jouw toestemming of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik
Ik gebruik voor zover ik weet geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om jouw persoongegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Pure Coaching en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkpurecoaching.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan wordt, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van je pasfoto, MRZ ( Machine Readable Zone, het strookje onderaan het paspoort met nummers), paspoortnummer en het BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Praktijk Pure Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzigingen van misbruik. Neem dan contact met mij op via info@praktijkpurecoaching.nl

Algemene voorwaarden praktijk Pure Coaching
De algemene voorwaarden van Praktijk Pure Coaching kun je opvragen door een e-mail te sturen naar: info@praktijkpurecoaching.nl